ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2013-14

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

 

Κύριε πρόεδρε

   Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του καταστατικού της και της Αθλητικής Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει σήμερα εφαρμόζοντας δε την από 07/06/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της για τις 14 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αρκαδίου 17.

   Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Σωματεία της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια συνδρομή είναι 10 €. Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωματικό του που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την Προσαγωγή το αργότερο μέχρι 12ης μεσημβρινής την Παρασκευή 11/07/2014 της Συνέλευσης του συνημμένου εγγράφου Ορισμού αντιπροσώπου.

   Προτάσεις Σωματείων- Μελών για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθούν στην Ένωση εγγράφως εις 5/πλουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας της Συνέλευσης αυτή θα γίνει την  επομένη, δηλαδή 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.

2.Εκλογή Προέδρου των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και των δύο Γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών αυτής.

3.Αναγνώριση και Επικύρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.

5. Κατάθεση και έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη χρήση 2014-15.

6.Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις της Ένωσης και των σωματείων που δεν αναφέρονται σε τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

7.Διαγραφή Σωματείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30