ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!! ΑΡΘΡΟ 15(14) ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15(14) –ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

  Σας παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε άμεσα τις Ποινές προς την Ένωσή μας , εν όψιν της έναρξης της περιόδου "Πρώτων εγγραφών" αγωνιστικής περιόδου 2015-16, σύμφωνα με το άρθρο 15(14) :

δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις –Ε.Π.Ο.).

 

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30