ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2014-15

Εν όψιν της έναρξης της περιόδου εγγραφών- μετεγγραφών περιόδου 2014-15 σας γνωρίζουμε ότι:

  • Η πρώτη Εγγραφή Ερασιτεχνών πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 01/09 έως 31/12 και από 01/02 έως 15/05 του επομένου έτους.
  • Η υποβολή της αίτησης για Αποδέσμευση πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 01/07 έως 31/07.

 

  • Χρονική περίοδος Μετεγγραφών. Οι μετεγγραφές, εσωτερικές και διεθνείς, Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διεξάγονται μόνο κατά τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων. Η πρώτη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 31η Αυγούστου 2014 και η δεύτερη την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Ιανουαρίου 2015. Όσον αφορά φέτος η ημερομηνία των μετεγγραφών λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
  • Η μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή με Υποσχετική γίνεται από 01/07 έως 31/07 κάθε έτους. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική εάν υπερβαίνει 21ο έτος της ηλικίας.
  • Οι επανεγγραφές για την περίοδο 2014-15 αρχίζουν από 01/09 έως 30/09.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30