ΟΔΗΓΙΕΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  1. Στην Γ.Σ. των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ την 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Αρκαδίου 17, Πρέβεζα, Τ.Κ.48100) συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
  2. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου - μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και μέχρι την 14:00 μ.μ.
  3. Δικαίωμα εισόδου στη Γενική Συνέλευση θα έχουν μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι  Εκπρόσωποι των Σωματείων-Μελών και Μ.Μ.Ε. που έχουν την σχετική άδεια της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ  2017-18.
  4. Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος σε όσους δεν έχουν το σχετικό πληρεξούσιο-Ορισμός Αντιπροσώπου.
  5. Οι ορισθέντες εκπρόσωποι οφείλουν κατά τη ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30