ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Παρακαλούνται τα Σωματεία όπως ενημερώσουν την Ένωση για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή αναγράφεται στα Πρακτικά τους.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30