ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Παρακαλούνται τα Σωματεία όπως ενημερώσουν την Ένωση για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή αναγράφεται στα Πρακτικά τους.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00