ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!! ΑΡΘΡΟ 11(13) ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 Σας παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε άμεσα τις Ποινές προς την Ένωσή μας , εν όψει της έναρξης της περιόδου εγγραφών-μετεγγραφών αγωνιστικής περιόδου 2017-18, σύμφωνα με το άρθρο 11(13) :

 

Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

                                                                                                                             

Άρθρο 11 : Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις - Αποζημίωση

 

13. Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο.).

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00