ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 

   Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από εκατόν εξήντα (160) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18). Οι ομάδες που ανήκουν σε ενώσεις στα πρωταθλήματα των οποίων συμμετέχουν άνω των πενήντα (50) ομάδων, δύνανται να διατηρούν στην δύναμη κάθε τμήματός τους έως εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές.

   Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου.

   Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.

Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

   Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές από 1/7 μέχρι 31/7, από 1/9 μέχρι 30/9 και από 1/1 μέχρι 30/1 του επομένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές. Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου. Ομάδα που κατά παράβαση των ανωτέρω, χορηγήσει αποδέσμευση σε ποδοσφαιριστή, τιμωρείται με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 34 1 γ' του Κ.Α.Π.

 

   Τα παρακάτω Σωματεία της Ένωσης, να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να ελέγξουν τις δυνάμεις των Σωματείων τους.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ(133 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),  ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ(134 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ(130 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ(130 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ(151 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),  ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ(139 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ(151 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ(134 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ(142 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ(146 ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),  ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ), 

∆ΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),    ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ),

ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔ/ΣΤΕΣ)

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30