ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΜ,ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΛΛΟΔ.ΠΟΔΟΣΦ.

 

 

 

 Κύριε Πρόεδρε

 

   Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο της Ε.Ι.Μ. προς ενημέρωσή σας

 

 

 

Θέμα: Υπεράριθμοι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές λόγω κατάργησης της έννοιας «ομογενής» στο πεδίο «εθνικότητα».

 

   Σε εναρμόνιση με τον τροποποιημένο Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών και της σχετικής κατάργησης του άρθρου 1 παρ. 4 γ παράρτημα Β του Κανονισμού, το οποίο προέβλεπε καταχώρηση στα μητρώα της ομοσπονδίας των κατόχων ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς με την ένδειξη «ομογενής», κρίνουμε απαραίτητο να προβούμε στις παρακάτω διευκρινήσεις.

  1.    Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων την 30-6-2015 προχώρησε στην αλλαγή του πεδίου της εθνικότητας για τους ήδη εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές, που ήταν καταχωρημένοι στα μητρώα της ομοσπονδίας με την ένδειξη «ομογενής», μετατρέποντας την σε «αλλοδαπός/κοινοτικός» κατά περίπτωση.
  2.    Κατόπιν τούτου, και επειδή με την ως άνω αλλαγή πολλές ομάδες διατηρούν στη δύναμή τους άνω των πέντε (5) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 18 ετών, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4 εδ. β παράρτημα Β του Κανονισμού, καλείστε να προβείτε στην αποδέσμευση των υπεράριθμών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποβάλλοντας αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 εδ. β παράρτημα Β του Κανονισμού) μέχρι την 31.05.2016.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Μ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

10/03/2016

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30