ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

 

 Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Κυπέλλου με το αριθμ. Πρακ. Νο09/13/21-11-13 αποφάσισε  όπως η  Κλήρωση της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου διεξαχθεί την Δευτέρα 16/12/13  ώρα 18.ΟΟ στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Αρκαδίου 17.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30