Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προς: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ.

                                                                                          ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

«Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

 

 

Κύριε πρόεδρε

   Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του καταστατικού της και της Αθλητικής Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει σήμερα εφαρμόζοντας δε την 12/9-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της για τις 07 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:30 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Αρκαδίου 17.

   Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Σωματεία της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωματικό του που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την Προσαγωγή το αργότερο μέχρι 12ης μεσημβρινής την Παρασκευή 04/12/2015 της Συνέλευσης του συνημμένου εγγράφου Ορισμού αντιπροσώπου.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας της Συνέλευσης, αυτή θα γίνει την  επομένη, δηλαδή 08 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30