ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων  

Οι Ενώσεις εκδίδουν Δελτίο πιστοποίησης προπονητή για τις ομάδες Ακαδημιών της Γ'  Εθνικής,  για τα σωματεία  των τοπικών κατηγοριών και για τις ομάδες που συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα Γυναικών 
Για τα ερασιτεχνικά σωματεία Β και Γ κατηγορίας η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση όμως που δεν επιθυμούν να προσλάβουν προπονητή (λόγω οικονομικών προβλημάτων), θα πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια Ε.Π.Σ. με έγγραφο του σωματείου πριν την έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήματος  
Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου
2) Ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2015 ή Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.            
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε, ή σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
7) Καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ


Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30