ΑΛΛΑΓΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ,ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Κύριε Πρόεδρε

   Έπειτα από με το υπ'αριθμ.21576/27-7-2015 έγγραο της ΕΙΜ/ΕΠΟ σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές-διευκρινήσεις που αφορούν στην έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας.

-ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΟ/ΕΙΜ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00

Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00