Επιτροπές

Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου
Πρόεδρος:        Κ. Τζίμας 
Μέλη:   Σ. Κόκκαλης – Δ. Μαυροκέφαλος

 

Επιτροπή Διαιτησίας

Πρόεδρος:        Ηλ. Φίτσας 

Αναπληρωτής πρόεδρος : Γ. Σαράφογλου

Μέλος: Στ. Ντούκας

 

Επιτροπή Ασφάλειας και Πρόληψης Βίας

Πρόεδρος:        Αθ. Καββαδάς 

Μέλη:   Ν. Βικέντιος – Ε. Ζουριδάκης

 

Επιτροπή Προμηθειών

Πρόεδρος:        Γ. Δημητρίου          

Μέλος:Αλ. Μάρης

Μέλος:       Σ. Κόκκαλης

 

Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων

Πρόεδρος:        Κ. Τζίμας        

Μέλη:   Β. Καραμούτσος - Π. Χαλκίδης

 

Τεχνική Επιτροπή

Πρόεδρος:        Σ. Κόκκαλης              

Μέλη:   Γ. Δημητρίου – Αλ. Μάρης

 

Πειθαρχική Επιτροπή

Πρόεδρος:       Θ. Γεωργίου                    

Μέλη:  Ε. Δημολιάτης – Γ. Τσουμελέκας

 

               

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30